Hình ảnh thi công 9 View Tăng Nhơn Phú ngày 12/11/2018

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Hình ảnh thi công 9 View Tăng Nhơn Phú ngày 12/11/2018

Hình ảnh tổng quan Block ATiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Hình ảnh tổng quan Block BTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Hình ảnh tổng quan Block CTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Hoàn thành lắp đặt cửa logia căn hộ Block A, B, CTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Hoàn thành lắp đặt cửa phòng ngủ căn hộ Block A, B, CTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Hoàn thành lắp đặt cửa phòng ngủ căn hộ Block A, B, CTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Lắp đặt cửa căn hộ tầng 3 - 10 Block A, B, CTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị điện hành lang căn hộ Block A, B, CTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giaoTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giaoTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Một số căn hộ đã hoàn thiện và chuẩn bị cho kế hoạch bàn giaoTiến độ căn hộ 9 View ngày 12/11/2018

Xem thêm: Bảng giá căn hộ 9 View quận 9